Saturday, December 19, 2009

Pengajaran dan Pembelajaran untuk kita semua

P&P adalah istilah yang digunakan di dalam proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah-sekolah, di kolej-kolej mahupun di IPT. Proses P&P adalah suatu proses bagaimana para guru (atau murabbi) dapat menjalankan dengan berkesan dalam pendidikan.